miércoles, 23 de mayo de 2012

I feel good .......

I feel determined when
i have a problem

 I feel wounded when
I fel down.

No hay comentarios:

Publicar un comentario